Za zadatak sam vam poslao da pogledate video i da odradite zadate vježbe, kao i vježbe koje smo dosad radili na času.

Slične vježbe iz videa smo radili i na časovima.

Broj ponavljanja prilagodite sebi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6m_4XNOoYp8